צלצלו עכשיו
  95 75 524 - 054
 • טיפולים נכללים במסגרת ביטוחים -
  "ביקור רופא" ו"פמי פרימיום".

 • לחברי כללית מושלם החזר תשלום על פי הסכם ביטוח מושלם.

  clalit logo

סיפור קטן על רפואה

יין ויאנג

מושגים אלו משמשים כאבני היסוד לפילוסופיה הסינית ולרפואה המשלימה בכלל.

ה-yin ו-yang נוצרו למעשה עם בריאת העולם. לפי סיפור הבריאה הסיני, בתחילה היה ריק ולאחר מכן – "המפץ הגדול/הניצוץ האוניברסלי" שלאחריו, החלה התנועה, אשר יצרה שני ניגודים. האחד שיש לו שאיפה להתפשט (yang) והמופשט ששואף להתכנס (yin). ממד הזמן גרם להפרדה בין שני קטבים.

יין ויאנג מסמלים שני איכויות אשר בו זמנית הן גם דבר והיפוכו (שחור לבן, יום לילה), וגם משלימות זו את זו. שני כוחות אלו אינם יכולים להתקיים בנפרד, וכל זמן שהם מאצילים זה על זה ופועלים באופן הדדי – מתקיים תהליך ההתהוות. כאשר הדדיות זו מפסיקה להיות מאוזנת, הסדר הטוב נפגע (כמו למשל בעת מחלה) ועלול להגיע עד מוות, אם כח אחד גובר על השני או נעלם. פעילות הגומלין בין ניגודים אלו היא זאת שמביאה להתפתחות כל מרכיבי היקום.

מספר דוגמאות לקטבים הללו: ה-yang מייצג את התנועה והאנרגיה, אור, אקטיביות, בוקר, שמש, קיץ, גבר. ה-yin מייצג את החומר שנותן לאנרגיה צורה, חושך, פסיביות, לילה, ירח, חורף,אישה. תיאוריה זו התפתחה בעקבות הסתכלות על השינויים ההדרגתיים החלים בטבע (עונות, אקלים, שעות ביום וכו') ומיושמת לגבי כל דבר ביקום לרבות גוף האדם (לדוגמה מחלות חום אקוטיות נחשבות למחלות yang ואילו מחלות כרוניות יותר כגון סוכרת מתוארות כמחלות yin).

למרות הניגודים ביניהם, קיימים ארבעה עקרונות מעשיים ל-yin ו-yang:

 • העיקרון הראשון – ניגודיות יחסית ולא אבסולוטית . לדוגמה: חום-קור, חומצה-בסיס וכו'.
 • העיקרון השני – יחסי תלות הדדית ניתן להבדיל בינם אך לא להפרידם (כמו שלא ניתן להפריד יום ולילה).
 • העיקרון השלישי – השפעה הדדית. שניהם שרויים באיזון דינמי תמידי, אך כאשר יש חריגה באחד, מיד מושפע השני. לדוגמה: מכת חום מקבילה לעודף yang, הגוף מתייבש ונוצר מצב של חוסר בנוזלים (yin).
 • העיקרון הרביעי – שינויים הדרגתיים - אחד מביא את השני. לדוגמה: עונות מעבר שהם תהליכי מחזוריות בטבע או הבשלה של פרי כדוגמה נוספת.