לטאטא את הרצפה כשהאורחים מגיעים, לנקות את הבית אחרי שהגיעו הגנבים – על אלה נאמר מאוחר מדי.
  divider
  אציל נפש אינו זוכר את העוולות שנעשו לו.
  divider
  עדיף למנוע מחלה מאשר לרפא אותה.
  divider
  אדם המבצע טעות ואינו מתקנה – מבצע טעות נוספת.
  divider
  על העץ להאשים את עצמו על שאין לו עלים וענפים ולא את השמש.
  divider
  בכל דבר צפון יופי, אולם לא כל אחד מסוגל לראותו.
  divider
  צלצלו עכשיו
  95 75 524 - 054
 • טיפולים נכללים במסגרת ביטוחים -
  "ביקור רופא" ו"פמי פרימיום".

 • לחברי כללית מושלם החזר תשלום על פי הסכם ביטוח מושלם.

  clalit logo

סיפור קטן על רפואה

הפילוסופיה של הרפואה הסינית

אחד הרעיונות הבסיסיים ברפואה הסינית הוא שהאדם הוא מיקרוקוסמוס בתוך המקרוקוסמוס כלומר כל התהליכים הקיימים בטבע, קיימים גם באדם וברגע שבו נבין את התהליכים הללו נוכל להבין את סוד החיים, אין כאן כוונה לסוד החיים במובן של חיי נצח אלה, אלא אריכות חיים באיכות חיים.

רעיון בסיסי נוסף הוא שהאדם הוא חלק מהטבע והוא משפיע ומושפע ממנו, בניגוד למחשבה המערבית שהאדם הוא חלק נפרד ובלתי תלוי בטבע.

בעבר הרחוק בסין האדם היה מטופל לאורך כל השנה ולא רק בזמן מחלה, דבר זה נבע מהמחשבה שללכת לרופא כאשר אתה כבר חולה זה כמו לחפור באר מים כאשר אתה צמא.

רופא אמיתי מלמד את מטופליו כיצד לחיות, כיצד לשמור על איזון לאורך כל השנה. נקודה משעשת היא שבאותם זמנים כאשר האדם היה חולה הוא לא היה משלם לרופא כיון שהרופא נכשל במשימתו לשמור על בריאות מטופליו.

הסינים התבוננו בשמים ובארץ והבינו את האינטרקציה ביניהם, המפרה את החיים במחזורים זמן קבועה. יין ויאנג מתארים את הקשר האין סופי בין השמים והארץ, או גבר ואישה – "אבא שמים מפרה את אמא אדמה וכך נולדו 10,000 היצורים" - זהו הקשר הראשוני בין אנרגיה וחומר המפרה את החיים. מערכת היחסים המורכבת והקשר בין היין והיאנג הם אלה היוצרים את החיים בטבע. הצבע הלבן – היאנג - מסמל את השמים, כאשר בתוכו גרעין שחור – יין. הצבע השחור מסמל את האדמה ומכיל בתוכו לבן – שמים, יאנג. החלק המפריד בין שני הכוחות בצורת גל מסמל את ביטוי הזמן הנמצא בתנועה קדימה. הסינים הבינו שכל הקיים בטבע (עולם החי, הצומח והדומם) נשלט או משופע ממצב הקשר האנרגטי בין השמיים והאדמה, בין היין והיאנג.

מושגים אלו משמשים כאבני היסוד לפילוסופיה הסינית ולרפואה המשלימה בכלל. ה-yin ו-yang נוצרו למעשה עם בריאת העולם. לפי סיפור הבריאה הסיני, בתחילה היה ריק ולאחר מכן – "המפץ הגדול/הניצוץ האוניברסלי" שלאחריו, החלה התנועה, אשר יצרה שני ניגודים. האחד שיש לו שאיפה להתפשט (yang) והמופשט ששואף להתכנס (yin). ממד הזמן גרם להפרדה בין שני קטבים. יין ויאנג מסמלים שני איכויות אשר בו זמנית הן גם דבר והיפוכו (שחור לבן, יום לילה), וגם משלימות זו את זו. שני כוחות אלו אינם יכולים להתקיים בנפרד, וכל זמן שהם מאצילים זה על זה ופועלים באופן הדדי – מתקיים תהליך ההתהוות. כאשר הדדיות זו מפסיקה להיות מאוזנת, הסדר הטוב נפגע (כמו למשל בעת מחלה) ועלול להגיע עד מוות, אם כח אחד גובר על השני או נעלם. פעילות הגומלין בין ניגודים אלו היא זאת שמביאה להתפתחות כל מרכיבי היקום. מספר דוגמאות לקטבים הללו: ה-yang מייצג את התנועה והאנרגיה, אור, אקטיביות, בוקר, שמש, קיץ, גבר. ה-yin מייצג את החומר שנותן לאנרגיה צורה, חושך, פסיביות, לילה, ירח, חורף,אישה. תיאוריה זו התפתחה בעקבות הסתכלות על השינויים ההדרגתיים החלים בטבע (עונות, אקלים, שעות ביום וכו') ומיושמת לגבי כל דבר ביקום לרבות גוף האדם (לדוגמה מחלות חום אקוטיות נחשבות למחלות yang ואילו מחלות כרוניות יותר כגון סוכרת מתוארות כמחלות yin).